Stitched Connector

 

Project: “Stitched Connector”, December 2018
Made at the study Product Design at the WDKA.

Stitched Connector by Puck Hofwegen 2018 Photo 4.jpg


ENG: The project is about changing embroidery from decoration, to having also a function. The Embroidered triangles are holding all the threads together, so it becomes one piece of fabric.
 
NL: Het project gaat over het veranderen van borduren als iets wat decoratief is naar het ook een functie geven. De geborduurde driehoeken houden alle draden bij elkaar zodat het een stuk stof wordt.

 

An experiment:
Stitched Connector by Puck Hofwegen 2018 Photo EXTRA 1

 

3D experiments: